Zakładka Na ¶wiecie posiada już 4588 zdjęć

hutnictwo cynku w polsce
2011-07-21

chemia w hutnictwie cynku, przemysł, produkcja i fabryki zwi±zane z cynkiem
Jarozyt Jarosite mineral czy odpad po produkcyjny?
kontakt z autorem artykułu poprzez formularz portalu

Jarozyt, Jarosite, minerał czy odpad po produkcyjny?


Jarozyt wodorotlenek siarczanu żelaza i potasu Jarosite Potassium Iron Sulfate Hydroxide
Jest kruchym jasnożółtawym minerał jest uwodnionym siarczanem potasu i żelaza i powstaje głównie z utlenienia siarczku żelaza, dlatego jest siarczanem w grupie ałunitowej. Występuje naturalnie oraz powstaje, jako odpad po produkcyjny. Charakteryzuje się trójk±tn± struktur± krystaliczn± i nieregularnym kształtem. Po raz pierwszy jarosyt został opisany w 1852 roku Augusta Breithaupt w Hiszpanii i jego nazwa pochodzi bezpo¶rednio z Jar, czyli hiszpańskiego żółtego kwiatu, gdyż maj± ten sam kolor i występuj± w tym samym miejscu.
Kryształy jarosytu nie tworz± typowych pryzmatycznych kształów, ale bardziej spłaszczone i przypominaj± poł±czenie trójk±tnych piramid.
Jarozyt występuje w s±siedztwie takich minerałów jak galena, getyt, limonit, hematyt, baryt, turkus oraz innych minerałów żelaznych i jest wodnym siarczan żelaza i potasu, występuje w heksagonalnych kryształach i skupieniach włóknistych lub ziarnistych.
Jarozyt oprócz naturalnego występowania powstaje przy hydrometalurgii cynku zawieraj±c się w szlamach np. po ługowaniu, lub elektrolizie, a szczególnie w procesie odżelaziania cynku. Jarozyt, getyt i hematyt s± minerałami, przez których powstanie w sztucznie zainicjowanym procesie chemiczno technologicznym tzw. ługowaniu usuwa się żelazo w procesie produkcji cynku.
Wzór chemiczny naturalnego jarozytu jest KFE 3 (SO 4) 2 (OH) 6 wodorotlenek siarczanu żelaza i potasu, ale w procesach przetwórczych może wyst±pić na przykład, jako: 2NH4 [Fe3 (SO4)2 (OH) 6]+3ZnSO4+3H2SO4+3S
 jarozyt jarosite  jarozyt jarosite

kontakt z autorem artykułu poprzez formularz portalu

Jarozyt Jarosite mineral czy odpad po produkcyjny?
  Copyright © 2005   All rights reserved Tomasz Makosz
Regulamin   Mapa strony